FR | NL

Ziekteverzekering :

Onderdanen van Frankrijk of de EG moeten aan het Rusthuis de volgende documenten bezorgen :

1. De Europese ziekteverzekeringskaart :
Die moet worden ingediend op de dag van aankomst van de bewoner in het Belgische bejaardentehuis. Ze kan worden aangevraagd bij de Sociale Zekerheid en wordt op eenvoudig verzoek aan u bezorgd.

2. Formulier E121 :
Zodra u de datum van aankomst in het Belgische bejaardentehuis kent, kunt u bij de Sociale Zekerheid (bv. CRAM, MINES, enz.) het formulier E121 aanvragen; dat zal worden opgesteld met een onbepaalde geldigheidsduur.

Let echter goed op want u ontvangt het pas na enkele weken.
De sociale zekerheid kan het formulier E121 rechtstreeks naar het bejaardentehuis sturen waarin uw familielid verblijft en de administratieve dienst zal vervolgens het nodige doen om bij een Belgisch ziekenfonds een SIS-kaart te verkrijgen.

Na ontvangst van die documenten (E121 en SIS-kaart) kan uw ziekteverzekering naar keuze worden afgesloten in Frankrijk of België: u kunt genieten van beide systemen van de sociale zekerheid.

In minder dringende gevallen kan de bewoner zo worden doorverwezen naar het Franse ziekenhuis van zijn voorkeur (vermeld in de huisvestingsovereenkomst) en hij kan ook telkens gespecialiseerde artsen in Frankrijk raadplegen om op die manier 100% van de sociale zekerheid te genieten.

In dringende gevallen (bij levensgevaar) zal de bewoner naar een Belgisch ziekenhuis worden gebracht, maar zodra zijn toestand het toelaat kan hij op verzoek worden overgebracht naar Frankrijk om zo 100% van de sociale zekerheid te genieten.

Opgelet: de bijdragen van het ziekenfonds in Frankrijk moeten steeds betaald zijn om van die voordelen te kunnen genieten.