FR | NL

Procedure bij overlijden :

1- De kamer van de bewoner wordt met de sleutel afgesloten en er wordt een bericht van het overlijden op de deur gehangen. In geval van een tweepersoonskamer worden de persoonlijke bezittingen in de kast van de overledene gelegd, waarna die met de sleutels wordt afgesloten en op de deur ervan een bericht van het overlijden wordt gehangen.

2- De kamer moet worden leeggemaakt door :
    2.1.- alle aanwezige erfgenamen :
    2.2.- een enkele persoon met :

Ofwel een verklaring van erfrecht die zijn hoedanigheid van erfgenaam bevestigt en met bovendien de schriftelijke toestemming van de andere erfgenamen. 

Ofwel een document waarin de notaris, belast met de verdeling van de erfenis, onder zijn verantwoordelijkheid de persoon aanduidt die verantwoordelijk is voor het ophalen van de persoonlijke bezittingen van de overledene en indien nodig de uitvoering van de boedelbeschrijving bij het vertrek.

3- De boedelbeschrijving bij het vertrek wordt volgens een ondertekende overeenkomst tussen beide partijen opgesteld na vastlegging van een afspraak via een aangetekende brief ter attentie van het hoofdkantoor. De persoon die zich meldt, kan zich beroepen op de eigenschappen zoals vermeld in punt 2. 

Wij begrijpen dat deze procedure lastig kan zijn, maar ze is nodig om ons te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid bij geschillen tussen de erfgenamen in geval van een erfenis, want die erfgenamen zijn door onze diensten niet altijd gekend.