FR | NL

Ziekteverzekering :

Belgische onderdanen:
Over het algemeen moet een bewoner bij aankomst in het rusthuis alle bijdragen van het ziekenfonds hebben betaald.
Als de bewoner niet in orde is met zijn ziekteverzekering of als hij niet volledig kan genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (bv. zelfstandigen die alleen een bijdrage voor grote risico's hebben betaald) en het forfaitaire bedrag op basis van de Katz-schaal daardoor niet door het RIZIV wordt goedgekeurd, dan zal het equivalent van dat forfaitaire bedrag bij de dagelijkse prijs van de huisvesting worden geteld.

Onderdanen van Frankrijk of de EG:
Om de volgende twee documenten te bekomen, moet aan de Franse Sociale Zekerheid een attest worden bezorgd voor de komst van de Franse onderdaan naar een Belgisch rusthuis (het attest zal door ons etablissement worden uitgereikt).