FR | NL

Volmachten :

Wij zullen in naam van de aan ons toevertrouwde bewoner handelingen bij derden moeten verrichten. Om ons daarvoor een wettelijke volmacht te geven en zo alle toekomstige problemen omtrent de vraag “wie doet wat?” te vermijden, stellen we verschillende soorten volmachten voor om aan te geven dat we allerlei aspecten van het dagelijkse leven beheren.

De verschillende volmachten (apotheek, wasserij, SIS-kaart, …) kunnen na registratie hier worden geraadpleegd.