FR | NL

Huishoudelijk reglement :

Het huishoudelijk reglement omvat alle regels en voorschriften voor het gemeenschapsleven binnen het etablissement.

Daarin worden de rechten en plichten van de bewoners in het kader van hun leven binnen het rusthuis omschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid, het welzijn en het dagelijkse leven van iedereen.

De tekst van het huishoudelijk reglement kan na registratie hier worden geraadpleegd.