FR | NL

Huisvestingsovereenkomst :

De huisvestingsovereenkomst is het contract dat wordt ondertekend tussen de beheerder van het etablissement en de bewoner en/of diens gevolmachtigde. Die overeenkomst schrijft de regels tussen de partijen voor.
Het gaat om een tekst die vooraf moest worden goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor Colibri, waartoe ons etablissement behoort.

Dit contract moet worden ondertekend vóór de aankomst van de bewoners.
Het is pas geldig als bij het afsluiten van de overeenkomst een datum van aankomst in de residentie wordt vermeld.

De tekst van de overeenkomst kan na registratie hier worden geraadpleegd.