FR | NL

De activiteiten :

ACTIVITEITEN in rust- en verzorgingshuizen

De komst van een bejaarde naar een verzorgingstehuis gaat gepaard met een leven in gemeenschap en dankzij de georganiseerde activiteiten kan het etablissement in beweging, dynamisch, … blijven.
De aangeboden workshops (koken, schilderen, musiceren, …) vormen een manier om de bejaarde te ontdekken.
De activiteit schept geen sociale band, maar ze bevordert hem… zowel tussen de bewoners onderling als tussen de bewoners en de animator.
Op individueel niveau is het de bedoeling dat de activiteiten bij de bejaarde het volgende stimuleren:

 • De zintuiglijke functionering.
 • De autonomie, met blijvende aandacht voor de behoeften en wensen van de bejaarde.
 • De cognitieve functies.
 • De kwaliteit en kwantiteit van de communicatie tussen de personen.
 • Het beeld dat de persoon van zichzelf heeft of de manier waarop de persoon zichzelf ziet. Dat kan gebeuren door eerder de positieve karaktertrekken en de nog aanwezige lichamelijke mogelijkheden op te waarderen in plaats van de psychologische en lichamelijke gebreken centraal te stellen.
 • Op het niveau van de groep is het de bedoeling dat de activiteiten een ziel, een voordeel en zin geven aan het leven in een gemeenschap. Dat kan door binnen het etablissement sfeer en vitaliteit te scheppen om de levenskwaliteit van de bejaarde te verbeteren en de aanpassing aan het gemeenschapsleven te vergemakkelijken.

ACTIVITEITEN in de Résidence Colibri 

Op basis van dat principe hechten we bijzonder veel belang aan de momenten van uitwisseling en wisselwerking tijdens onze activiteiten. Dit zijn trouwens de thema’s: 

Excursies in de regio;

 • Wandelingen in het Leopoldpark (in de buurt);
 • Bezoeken aan de kermissen, wekelijkse markten, kerstmarkt;
 • Deelname aan jaarlijkse feesten: Kerstmis, Nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag, …;
 • Elke namiddag stimulerende spelletjes, behendigheidsspelen en geheugenspelletjes;
 • Voorstellingen binnen de residentie: zanger, koren, goochelaars, clowns, …;
 • Bezoeken van kleuterscholen aan de residentie.